Tiktok กับการทำธุรกิจออนไลน์

Tiktok คือสื่อโซเชียลที่ทำเป็นวีดีโอสั้นๆ  โดยผู้ทำ Tiktok อาจจะทำขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานส่วนตัว สร้างความสุขให้ทุกๆวัน หรืออาจจะทำเพื่อการพาณิชย์ โดยการสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ให้คนสนใจ เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับธุรกิจได้

จุดเด่นของ Tiktok คือเป็นแอปพลิเคชั่นที่ฉลาด สามารถเพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆ แก้ไขได้ ใส่เพลงได้ และสามารถทำให้ผู้ดูมีส่วนร่วมด้วยได้ ดังนั้น จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ Tiktok คือเป็นรูปแบบโซเชียล (Platform) ที่มีผู้เล่นและผู้ดูจำนวนมากมาย มีความโดดเด่นในการสร้างไวรัลและยอดวิว

ลักษณะการทำ Tiktok จะสามารถทำได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น การทำให้เต้นตาม การทำให้อัดคลิปตาม การทำให้เล่นเกมตาม หรือการทำให้ผู้ดูแสดงความเห็นร่วมได้ เป็นต้น

รูปแบบโฆษณาใน Tiktok  จะมีโฆษณาแทรกอยู่ระหว่าง Tiktok โดยจะมีลิงค์ให้คลิกเข้าไปซื้อสินค้าต่อได้ หรือคลิกลิงค์ไปยังโพรไฟล์ของผู้ขายสินค้าหรือไปดูสินค้าอื่นของผู้ขายสินค้าได้

Tiktok เป็นรูปแบบการทำธุรกิจที่เหมาะกับ SME เนื่องจากติดตั้งง่าย งบประมาณยืดหยุ่นได้หากจะโฆษณาใน Tiktok  สามารถตามหาลูกค้าที่ต้องการได้ สามารถวัดผลได้ง่าย และตอบสนองทุกความต้องการทางธุรกิจ

Categories: อบรม-สัมมนา | Leave a comment

การขายสินค้าออนไลน์

การขายสินค้าออนไลน์

ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์                                                                         27 สิงหาคม 2564

          การขายสินค้าออนไลน์ มีประเด็นสำคัญสามประเด็นคือ รูปแบบการขายออนไลน์ ช่องทางการขายออนไลน์ และเครื่องมือช่วยการขายออนไลน์

          รูปแบบการขายออนไลน์ เป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือก ยิ่งผู้ค้ามีช่องทางการขายออนไลน์หลายช่องทาง ยอดขายยิ่งเพิ่ม ประเภทสินค้าที่นิยมขายออนไลน์เพิ่มจำนวนประเภทมากขึ้น ทำให้คนนิยมซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นทุกวัน  โดยในประเทศไทยหากจัดอันดับแล้ว กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมียอดการซื้อขายมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์ อันดับหนึ่งได้แก่ นักศึกษา จำนวน 92.58 เปอร์เซ็นต์ ข้าราชการ 84.57 เปอร์เซ็นต์ พนักงานบริษัท 84.36 เปอร์เซ็นต์

ช่องทางการขายออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) Market Place  ได้แก่ Shopee Lazada Alibaba และ Amazon (2) Social Media ได้แก่ Facebook Line Instagrme Tiktok และ WhatsApp เป็นต้น  (3) เพจของบริษัทที่ทำการผลิตและทำการขายออนไลน์เอง เช่น เพจของ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บริษัท Do Home เป็นต้น

          เครื่องมือที่นำมาใช้ในการขายสินค้าออนไลน์ ได้แก่ VIVA Line Camera Canva และ Muitu เป็นต้น

การนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

ดร.คมทัศน์ ทัศวา                                                                            27 สิงหาคม 2564

          การนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายในไทย หรือนำมาขายออนไลน์เป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจากสินค้าจีนราคาถูกทำให้ผู้ค้าได้รับกำไรมาก

แนวทางปฏิบัติในการสั่งสินค้าจากจีน มีขั้นตอนดังนี้ (1) จะเริ่มต้นจากการค้นหาสินค้าที่ต้องการในเว็บไซต์ของจีน เช่น  เว็บไซต์ Taobao ซึ่งมีการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้  (2) เปรียบเทียบราคากับ Market Place ที่เราจะนำสินค้าไปขาย เช่น Shoppee เมื่อเราเปรียบเทียบราคากับใน Shoppee สินค้าในจีนที่เราจะซื้อ ต้องเลือกสินค้าที่มีราคาถูกกว่าใน Shoppee เมื่อเรานำเข้าสินค้ามาโพสต์ขายแล้ว จึงจะได้กำไร  (3) เปิดโกดังสินค้าที่จีนและที่ในประเทศไทยด้วย  โดยพิมพ์คำว่า Mymycargo และสมัครสมาชิก โดยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย จะได้การรับรองการเปิดโกดังที่ไทยและที่จีน (4) กลับไปที่หน้า Taobao โดยให้สมัครเป็นสมาชิกเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนฟรี หลังจากนั้นให้ไปที่ Taobo เพื่อจัดการบัญชี (5) คลิกซื้อสินค้าที่ต้องการ (6) ไปที่โกดังไทย เพื่อตรวจสอบว่าสินค้ามาหรือยัง (7) รอรับสินค้าที่บ้าน

Categories: อบรม-สัมมนา | Leave a comment

แนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “การสร้างนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนการสอบ”

1) การใช้ Google Meet Attendance List เพื่อใช้ในการเช็คชื่อ เมื่อเข้าสอบ และเข้าเรียน ผ่าน Google
Meet
2) จัดการเรียนการสอน และการสอบด้วย Google Classroom
3) จัดการเรียนการสอน และการสอบในระบบ LMS
4) การทำคลังข้อสอบ (Question bank) และการออกข้อสอบด้วย ใช้ Google Form
5) การจัดสอบและการทดสอบย่อยออนไลน์ด้วย Google meets เปิดห้องย่อยไม่เกิน 25 คน/ห้อง
6) การป้องกันการทุจริตด้วยการ
6.1 จัดสอบแบบอัตนัย ให้นักศึกษาศึกษากรณีศึกษามาก่อน (1 คน/ 1 กรณีศึกษา) ดังนั้น คำตอบของ
นักศึกษาจึงไม่สามารถลอกกันได้
6.2 ออกข้อสอบแบบสุ่มคำถาม สุ่มคำตอบ เมื่อหมดเวลาต้องปิดรับคำตอบ
ประโยชน์ สามารถวิเคราะห์ข้อสอบได้ว่าข้อใดมีคนตอบถูกมากที่สุด ข้อใดมีคนตอบถูกน้อยที่สุด
6.3 กำหนดให้นักศึกษาต้องปฏิบัติตนดังนี้ในขณะสอบ
– เปิดกล้องตลอดเวลา แสดงบัตรประจำตัว เปลี่ยนชื่อยูสเซอร์เป็นรหัสนักศึกษาและชื่อนักศึกษา
– ไม่เปลี่ยน Back Groud
6.4 ใช้ Safe Exam Browser (SEB) ใช้สำหรับการทำข้อสอบ Online เมื่อติดตั้งและเรียกใช้งาน
โปรแกรม SEB แล้ว คอมพิวเตอร์ หรือ iPad แล้วจะถูกจำกัดการเข้าถึง website ต่างๆ และการ
ใช้โปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ที่ไม่ได้รับอนุญาต
6.5 อนุญาตให้นักศึกษานำ Short note เข้าห้องสอบออนไลน์ได้
Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

แนวปฏิบัติที่ดีจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “เทคนิคการส่งเสริมให้นักศึกษานำเสนออย่างมืออาชีพ และ พัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสังคมให้แก่นักศึกษา”

1) เทคนิคการส่งเสริมให้นักศึกษานำเสนออย่างมืออาชีพ
(1) ผู้นำเสนอต้องไม่มีความกังวล ไม่มีความกลัวในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ดังนั้น ผู้นำเสนอต้อง
ไม่กังวลต่อผลงานของตนเอง มีความรู้สึกผ่อนคลาย เรียนรู้จากความผิดพลาดที่เคยเกิดขึ้น ไม่
กลัวที่จะลองสิ่งใหม่ๆ
(2) อาจารย์มีบทบาทในการ
– การกระตุ้นให้ผู้นำเสนอเกิดความมั่นใจและให้กำลังใจ
– ให้คำปรึกษาได้ตลอดเวลา เปิดโอกาสให้ผู้นำเสนอเล่าในสิ่งที่จะนำเสนอโดยอาจารย์ตั้งคำถาม
– สอนให้ผู้นำเสนอรักษาเวลา
– ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการปรับบุคลลิกภาพ ปรับเนื้อหาในการนำเสนอ ปรับวิธีการนำเสนอให้
น่าสนใจยิ่งขึ้น
(3) เรียนรู้ในการทำงานเป็นทีม รู้จักการให้
(4) ผู้นำเสนอต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในเรื่องที่จะนำเสนอ ว่าเรื่องนั้นมีคุณค่าอย่างไร มี
ประโยชน์อย่างไร
(5) ผู้นำเสนอต้องนำเสนออย่างมีเป้าหมาย หากนำเสนอไม่ดีพอจะส่งผลให้เสียผลประโยชน์
(6) รู้จักผู้ฟังว่าผู้ฟังคือใคร และผู้ฟังต้องการอะไร
(7) ผู้นำเสนอต้องฝึกฝนบ่อยๆ นำเสนอหน้ากระจกเพื่อให้เห็นบุคลิกของตนเอง


2) เทคนิคการ “พัฒนาบุคลิกภาพ การเข้าสังคมให้แก่นักศึกษา”
(1) การปลูกฝังบุคลิกภาพ อาจารย์ควรเป็นแบบอย่างในการแต่งกายที่เหมาะสมกับกาละเทศะ
(2) การปลูกฝังให้นักศึกษามีบุคลิกภาพภายนอกที่ดี
– สอนให้นักศึกษาเข้าใจว่าการมีบุคลิกภาพที่ดีมีประโยชน์อย่างไร โดยอาจารย์ผู้สอน
รายวิชาของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1 เป็นต้นแบบคนแรกของนักศึกษา
– เมื่อนักศึกษาขึ้นปีที่ 2 กำหนดให้ลงทะเบียนรายวิชาพัฒนาบุคลิกภาพ นักศึกษาจะได้
เรียนรู้วิธีปฏิบัติเพื่อให้ตนเองมีบุคลิกภาพที่ดี
– รุ่นพี่ในสาขาวิชา เป็นแบบอย่างที่ดีในการแต่งกายให้ถูกกาละเทศะ
(3) การปลูกฝังให้นักศึกษามีทัศนคติที่ดี
– กำหนดให้นักศึกษาฝึกงานตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 จะส่งผลให้นักศึกษาเรียนรู้ได้ดี มีความ
รับผิดชอบมากขึ้น
– แนะนำนักศึกษาอยู่เสมอว่า “หากนักศึกษาเรียนไม่เก่งแต่มีบุคลิกภาพที่ดีและมีทัศนคติ
ที่ดี มีโอกาสที่นายจ้างเลือกให้เข้าทำงานมากกว่าคนที่เรียนเก่งแต่มีทัศนคติที่ไม่ได้

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

แนวปฏิบัติการดำเนินโครงการวิจัย โดยไม่ใช้งบประมาณจากเงินรายได้คณะฯ (ทุนส่วนตัว)

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ออกแบบและสร้างงานอินโฟกราฟิคอย่างมืออาชีพด้วย Canva

ณัฐพล มารุตพันธ์

24 มีนาคม 2564

การออกแบบและสร้างงานอินโฟกราฟิคอย่างมืออาชีพด้วย Canva มีขั้นตอน 8 ขั้นตอนได้แก่ 1) ทำความเข้าใจจุดประสงค์ในการทำงานอินโฟกราฟิคว่า จะทำเพื่ออะไร จะทำเพื่อใช้ในการสอน หรือในการประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นต้น  2) วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย  3) กำหนดหัวข้อและรวบรวมข้อมูล 4) จัดลำดับข้อมูล 5) สร้างสตอรี่ 6) ออกแบบจัดทำ 7) เผยแพร่

แนวการจัดวางภาพและตัวอักษร มี 9 รูปแบบจัดวาง ดังนี้ 1) Visualised Article เหมาะสำหรับการนำบทความ งานเขียน มาเล่าผ่าน Infographic 2) Listed เหมาะกับเรื่องที่มีหัวข้อหลัก หัวข้อรอง หัวข้อย่อย 3) Comparison เหมาะสำหรับการใช้เปรียบเทียบของสองสิ่ง 4) Strucuture เหมาะสำหรับการใช้อธิบายส่วนประกอบของบางสิ่งในเชิงโครงสร้างของของสิ่งนั้น 5) Timeline เหมาะสำหรับใช้เล่าประวัติของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยใช้เส้นแทนระยะเวลา 6) Flowchart เหมาะสำหรับการนำเสนอแบบเป็นลำดับชั้น 7) Roadmap เหมาะสำหรับการอธิบายทีละขั้นตอนของการทำงาน หรืออธิบายการเดินทาง 8) Useful Bait เป็น infographic ที่ทำให้เห็นวิธีทำบางอย่าง ที่เมื่อเห็นแล้วสามารถนำไปใช้ได้ทันที 9) Number Porn เป็น Infographic ที่เต็มไปด้วยตัวเลขและกราฟ

กฎการออกแบบ Infographic มี 4 ข้อ ได้แก่ 1) กฎสามสี คือ การใช้สีในงาน 1 ชิ้นไม่ควรเกิน 3 สี 2) กฎการ Focus ควรเลือกกราฟหรือรูปที่สื่อความหมายในเนื้อหามากที่สุดเพียง 1 อย่าง จัดให้โดดเด่นที่สุด 3) กฎตัว Z คือ ในงานควรเรียงข้อมูลจากซ้ายไปขวา หากมีข้อมูลมากกว่า 1 บรรทัด ควรเรียงจากบนลงล่าง 4) กฎการหายใจ ควรจัดให้มีช่องว่างระหว่าง Layout ไม่ควรให้รูปภาพหรือคำอธิบายชิดกันมากเกินไป การลงมือปฏิบัติสร้างงาน Infographic มีดังนี้ 1) คลิกการสร้าง 2) กำหนดขนาด 3) คลิกอัพโหลด จากอุปกรณ์ (งานที่ทำไว้แล้วหรือจากฐานข้อมูลของเรา) หรือจากFB Google Drive  Instagram หรือ Dropbox 4) การปรับแต่ง สามารถเลือก เอฟเฟ็กต์ ฟิลเตอร์ ปรับ หรือครอปตัดภาพ เพื่อการปรับแต่งภาพตามต้องการ  5) คลิกที่ ภาพถ่าย องค์ประกอบ ข้อความ เสียง วีดีโอ หรือพื้นหลัง เพื่อทำการสร้างและปรับแต่ง Infographic ตามที่ต้องการ 6) การเผยแพร่หรือแชร์งาน Infographic สามารถเลือกดาวน์โหลด นำเสนอ หรือแชร์ลิงค์ได้

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์

จิรานุวัฒน์ จันทรุกขา  สำนักคอมพิวเตอร์

                Microsoft Teams เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์  ในการใช้ Microsoft Teams จะต้องมีการลงทะเบียนเข้าใช้โดยใช้ email ที่เป็น @live.ubu.ac.th เมื่อลงทะเบียนเข้าไปใน MS Teams แล้ว อาจารย์ผู้สอนสามารถที่จะสร้างรายวิชาที่จะสอนออนไลน์ได้ โดยการไปสร้างรายวิชาที่ Teams โดยกำหนดชื่อวิชาที่สอนของอาจารย์ผู้สอน โดย 1 รายวิชา เป็น 1 ทีม

                ในการสอน อาจารย์ผู้สอนจะทำการเปิดใช้ MS Teams หลังจากนั้นให้คลิกที่ Teams และเลือกรายวิชาที่จะสอน ต่อมาก็เลือกกลุ่มการเรียนที่จะทำการสอนออนไลน์ ตามด้วยการคลิกที่ Meet Now ก็จะทำให้มีการเปิดหน้าจอที่จะทำให้อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาที่ลงทะเบียนเข้ามาในกลุ่มการเรียน สามารถดำเนินการเรียนการสอน การตอบโต้ทั้งภาพและเสียง และสามารถบันทึกวีดีโอการสอนได้โดยคลิกที่ Recording และสามารถแชร์สไลด์เอกสารการสอนโดยคลิกที่เครื่องหมายแชร์ เมื่อทำการเรียนการสอนเสร็จเรียบร้อย อาจารย์ผู้สอนก็คลิกวางสายที่เครื่องหมายโทรศัพท์สีแดง การสอนก็จะเสร็จสิ้นลง ซึ่งแนวทางการใช้ MS Teams เพื่อการเรียนการสอนจะสามารถนำมาใช้ในการประชุมออนไลน์ได้เช่นกัน

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ลองใช้ CANVA … กันไหม

การใช้ CANVA Canva คือ แพลตฟอร์มที่ใช้สำหรับสร้างสรรค์ art work กราฟฟิคสวยๆเพื่อนำไปใช้ในรูปแบบต่างๆ ผู้ที่ไม่มีพื้นฐานทางด้านศิลปะเลยก็สามารถใช้งานได้ เนื่องจากมีรูปแบบสำเร็จรูปให้เราสามารถเลือกใช้ให้ตรงกับประเภทของการใช้งาน ทั้งโปสเตอร์ การนำเสนอ (Presentation) สามารถทำได้ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว นอกจากนั้นยังปรับแก้ไขได้ง่าย ตอบโจทย์สำหรับท่านต้องการความสะดวกรวดเร็วในการทำงาน สนุก สร้างสรรค์ ใช้ง่ายค่ะ ลองนำมาปรับประยุกต์ใช้กันนะคะ แค่การลาก วาง เท่านั้น

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

แนวปฏิบัติที่ดีด้านการพัฒนางานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ หัวข้อ เคล็ด (ไม่ลับ) การเคลียร์งาน เคลียร์เงิน วันที่ 8 กันยายน 2563

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานที่บุคลากรสายสนับสนุนคณะบริหารศาสตร์ พบเหมือนกัน
1. ผู้รับบริการไม่ทราบเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุมัติหลักการและเบิกจ่าย
2. ผู้รับบริการไม่ทราบ/ไม่แน่ใจระเบียบการเงิน
3. ผู้รับบริการไม่ทราบ/ไม่แน่ใจ แนวปฏิบัติ

แนวทางแก้ไข
1. สอบถาม เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการดำเนินงานก่อนที่จะดำเนินการทุกครั้ง
– การได้รับอนุมัติจัดสรรงบประมาณประจำปี (แผน)
– การกำหนดหมวดเงิน
– การขออนุมัติหลักการต่างๆในโครงการ

2. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงาน ต้องมีความแม่นยำในระเบียบ หลักการ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับงานของตน เพื่อให้สามารถตรวจสอบเบื้องต้นก่อนเสนอเอกสารไปยังผู้บริหารลำดับชั้นต่อไป และสามารถให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

3.โครงการเงินนอกฯ เช่น งานวิจัย งานบริการวิชาการ ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2564 หัวหน้าโครงการฯ ต้องเขียนโครงการรองรับและใช้งบประมาณตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ (ยกเว้นวิจัยทีมีระเบียบแนบท้าย)

แนวปฏิบัติที่ดีเคล็ด (ไม่ลับ) การเคลียร์งาน เคลียร์เงิน
1) เจ้าหน้าที่ทำ check list รายการเอกสารประกอบการขออนุมัติหลักการ/เบิกจ่าย เพื่อประโยชน์
1. เพื่อให้เจ้าของเรื่องตรวจสอบเบื้องต้นและจัดหาเอกสารให้ครบถ้วนก่อนเสนอ
2. เพื่อลดระยะเวลาในการตอบคำถามเดิมๆ ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

2) ทำแบบฟอร์ม/ปรับแบบฟอร์ม เพื่อให้ผู้รับบริการกรอก/รับทราบ เกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ประกอบการขออนุมัติหลักการ ทั้งนี้ เพื่อลดการส่งคืนแก้ไขเอกสารจากผู้บริหาร และลดระยะเวลาในการขออนุมัติ (อาจให้ผู้รับบริการสแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้อย่างสะดวก)

3) เจ้าของงานจัดทำแนวปฏิบัติในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้รับบริการเข้าใจง่ายและถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

รายงานอบรม SET Social Impact SE 101 @U

SE 101 เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการชุดความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ต้องการเริ่มสร้างธุรกิจเพื่อสังคมของตนเอง เพื่อพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคมและระบบนิเวศน์ขององค์กรเพื่อสังคม

SE 101 เป็นการเรียนรู้โดยการใช้หลักการ Outcome-based Learning โดยเน้นการเรียนรู้จากโครงการหรือกิจกรรม เน้นการเรียนรู้จากปัญหา และเน้นการเรียนรู้โดยผู้เเรียนเป็นหลัก กล่าวได้ว่า SE 101 เป็นการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม โดยมีการใช้เครื่องมือการสอน/อบรมได้หลายรูปแบบ ได้แก่ 1) Design Thinking 2) SE Business Model Canvas 3) SIA Board Game เป็นต้น

การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม จะทำให้ผู้เรียนพบ “ปัญหาที่แท้จริง” และแก้ไขปัญหาด้วยการวิเคราะห์ “สาเหตุ” ของปัญหาที่เกี่ยวข้องกับตนเอง ขั้นตอนการเรียนรู้คือ 1) การพบเจอปัญหาจากประสบการณ์ 2)การแก้ปัญหาโดยการคิดวิเคราะห์ด้วยการทำงานเป็นกลุ่ม 3)การเรียนรู้ผ่านโครงการด้วยกิจกรรมที่หลากหลาย

ในการเรียนการสอน ผู้สอนจะทำหน้าที่ในบทบาทได้หลายๆ แบบ ดังนี้ 1) การเป็นครู (Teacher) คือ การสอน บอกเล่าประสบการณ์แก่ผู้เรียน 2) การเป็นโค้ช (Coach Facilitator) คือ การเป็นให้ผู้เรียนทำกิจกรรมโดยมีผู้สอนทำหน้าที่เป็นคนคอยนำกระบวนการเรียนรู้ คอยแนะนำให้ผู้เรียนตกตะกอนความรู้ด้วยตนเองโดยการคอยถามให้ผู้เรียนตอบจนผู้เรียนสามารถตอบคำถามและแก้ปัญหาได้ 3) การเป็นผู้ให้คำแนะนำ (Mentor Advisor) คือ การที่ผู้สอนคอยให้คำแนะนำให้กลุ่มผู้เรียนทำงานสำเร็จ 4) การเป็นที่ปรึกษา (Consultant) คือ การที่ผู้สอนให้คำปรึกษาเพื่อให้ผู้เรียนไปทำงานหรือทำธุรกิจด้วยตนเอง ช่วยให้เค้าผู้เรียนแก้ปัญหาได้ กล่าวโดยสรุป บทบาทของผู้สอนต้องชัดในหน้าที่ 4 อย่างนี้ โดยมีหลักการที่สำคัญสองประการคือ ประการแรก หากทำบทบาทแล้วไม่ได้คำตอบที่ดี ต้อง “ถอย” บทบาทออกมาเรื่อยๆ ประการที่สอง ต้องทำหน้าที่ด้วยความมีเมตตาและรัก ปรารถนาดี

Categories: อบรม-สัมมนา | Leave a comment