browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ทั่วไป

Android คืออะไร

แอนดรอยด์ (Android) เป็นระบบปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาต่อยอดมาจากระบบปฏิบัติการลินุกซ์ เพื่อให้สามารถทำงานบนอุปกรณ์ที่ใช้จอสัผัส ไม่ว่าจะเป็น สมาร์โฟน (Smart Phone) หรือ แท็บเล็ต (Tablet) แอนดรอยด์ ถูกคิดค้นและพัฒนาขึ้นโดยบริษัท แอนดรอยด์ จำกัด อย่างไรก็ตามเมื่อถึง พ.ศ. 2548 แอนดรอยด์ ได้ถูกขายให้กับ บริษัท กูเกิล (Google) และ ทางบริษัท กูเกิลได้นำปรับปรุงและพัฒนาต่อ จนกระทั้งถึง ปี พ.ศ. 2550 กูเกิลจึงได้ทำการเปิดตัวระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ อย่างเป็นทางการ พร้อมกับก่อตั้งโอเพนแฮนด์เซตอัลไลแอนซ์ ซึ่งเป็นกลุ่มของบริษัทผลิตฮาร์ดแวร์, ซอฟต์แวร์ และการสื่อสารคมนาคม ที่ร่วมมือกันสร้างมาตรฐานเปิด สำหรับอุปกรณ์พกพา โดยสมาร์ตโฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เครื่องแรกของโลกคือ เอชทีซี ดรีม วางจำหน่ายเมื่อปี พ.ศ. 2551 ถึงแม้ว่าแอนดรอยด์จะเป็นระบบปฏิบัติการโอเพนซอร์ซ แต่ทางกูเกิลก็ได้ทำการเผยแพร่ภายใต้ลิขสิทธิ์อาปาเช  ซึ่งโอเพนซอร์ซจะอนุญาตให้ผู้ผลิตปรับแต่งและวางจำหน่ายได้ รวมไปถึงนักพัฒนาและผู้ให้บริการเครือข่ายด้วย อีกทั้งแอนดรอยด์ยังเป็นระบบปฏิบัติการที่รวมนักพัฒนาที่เขียนโปรแกรมประยุกต์ มากมาย ภายใต้ภาษาจาวา ปัจจัยเหล่านี้ทำให้แอนดรอยด์เป็นระบบปฏิบัติการที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน อีกทั้งยังเป็นทางเลือกของผู้ผลิตที่จะใช้ซอฟต์แวร์ ที่มีราคาต่ำ, ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ดี … Continue reading »

Categories: ทั่วไป, อบรม-สัมมนา | Leave a comment

ประเภทของ Microsoft License

  ประเภทของ Microsoft License 1. ลิขสิทธ์แบบ COEM – ใช้ได้เฉพาะกับเครื่องที่ไม่เคยมีการติดตั้ง OS มาก่อนเท่านั้น (เครื่องใหม่) ราคาถูกที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับ License ประเภทอื่น – มีสติ๊กเกอร์ใบรับรองสินค้าของแท้ Certificate of Authenticity (COA) สิทธิ์จะติดอยู่กับเครื่องที่ติดตั้งเท่านั้น สงวนสิทธิ์ในการย้ายสิทธิ์การติดตั้ง – ข้อกำหนดการใช้งานผลิตภัณฑ์ดูได้จากเอกสาร End User License Agreement (EULA) 2. ลิขสิทธิ์แบบ FPP (Full Package Product) – สินค้าจำหน่ายแบบกล่องสวยงาม ติดตั้งได้ทั้งเครื่องใหม่ และเครื่องเก่า เหมาะสำหรับลูกค้าที่มีการใช้ซอฟร์แวร์น้อยกว่า 5 ลิขสิทธิ์ – มีใบรับรองสินค้าของแท้ Certificate of Authenticity (COA) ติดอยู่ที่กล่อง สามารถย้ายสิทธิ์การติดตั้งซอฟต์แวร์ ระหว่างเครื่องได้ – ข้อกำหนดการใช้งานผลิตภัณฑ์ดูได้จากเอกสาร … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

โอกาสด้านการศึกษากับมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. 2557 มูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา ร่วมกับ งานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เปิดโครงการเตรียมความพร้อมการสมัครรับทุนการศึกษาขึ้น ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีมาก ๆ แต่ทั้งนักศึกษาและบุคลากร คณะบริหารศาสตร์ของเราได้รับข่าวสารไม่ทั่วถึง จึงเข้าร่วมน้อยมาก ดังนั้น ดิฉันจึงขอใช้เวทีนี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข่าวสาร ทุนจากมูลนิธิการศึกษาไทย-อเมริกา หรือทุนฟลูไบรท์ เป็นทุนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาในมหาวิทยาลัยรอบนอก อย่างเช่นมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้มีโอกาสรับทุนดี ๆ และการศึกษาดี ๆ จากมหาวิทยาลัยในประเทศอเมริกา ซึ่งถือว่าเป็นทุน 1 ใน 3 ที่อเมริกายอมรับมาก ๆ หลายคนอาจจะคิดว่าทุนฟลูไบรท์ รับเกรดสูงมาก แต่แท้ที่จริงแล้ว รับเกรดเฉลี่ย 3.00 เท่านั้น ดังนั้นนักศึกษาที่อยู่ระหว่างชั้นปีที่ 1-3 หลายคนมีโอกาสมากๆ ทุนที่เปิดให้สมัครได้แก่ – ทุนเรียนต่อปริญญาโท -ทุนแลกเปลี่ยนนักศึกษาปริญญาตรี 1 เทอม – ทุนนักเรียนปริญญาเอกทำวิจัย 6 เดือน -ทุน TVS อาจารย์ไป สอน/วิจัย/ทำโครงงานระยะเวลา 6 … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ระบบPMS เทคโนโลยีสารสนเทศหลักสำหรับการบริหารจัดการโรงแรม

ระบบ Property Management System (PMS) คือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักสำหรับการบริหารจัดการโรงแรม ใช้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ ผู้ให้บริการระบบ PMS มีโปรแกรมต่างๆ ดังต่อไปนี้ นักศึกษาสามารถคลิ๊กที่ชื่อเพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของผู้ให้บริการ Alacer Amadeus Apex PMS Avon Data Aztec - ของคนไทย Bird/ Check-in Informatica Brilliant BrillantEz Solutions Callista Centium Software Cerberus OPM Charts ClarityLive Commerce CMS GuestCentrix Comanche CompuSoft CPS Ease EASYFO Epitome (HIS) EzyRez Fidelio Suite8 Fiesta FrontDesk Anywhere GENiUS iHotel - ของคนไทย GuestPoint HART-PMS hetras … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ลักษณะสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (ประสบการณ์ตรงจากร่วมทริปเผยแพร่หลักสูตรที่สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม)

ลักษณะสภาพโดยทั่วไปของพื้นที่เศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East West Economic Corridor: EWEC) (เฉพาะช่วงจังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย – สะหวันนะเขต, แดนสะหวัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว – ลาวบาว, เว้, ดองฮา, ดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) จากการสำรวจพื้นที่ในเบื้องต้นของเส้นทางระหว่างด่านพรมแดนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย ผ่านพื้นที่สะหวันนะเขตและแดนสะหวันของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) จนถึงดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม (เวียดนาม) เส้นทางดังกล่าวเรียกว่า ถนนหมายเลข 9 ซึ่งจะแยกจากถนนหมายเลข ๑๓ ที่สะหวันนะเขตเชื่อมต่อจากจังหวัดมุกดาหารของประเทศไทย ไปตามเส้นทางที่มุ่งสู่ประเทศเวียดนามด้านลาวบาว เมืองกวางตรีตามเส้นทางหมายเลข ๑ ที่มุ่งสู่เมืองเว้ ดานัง และกวางไง่ อันเป็นพื้นที่ในส่วนภาคกลางของเวียดนาม เส้นทางนี้จะต้องเดินทางผ่านสปป.ลาวด้วย ซึ่งหากรวมระยะทางจากประเทศไทยจนถึงเวียดนาม จะมีระยะทางทั้งสิ้น ๒๔๕ กิโลเมตร (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI), 2010) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI (2010) กล่าวว่า รัฐบาล สปป.ลาวถือว่า ถนนเส้นนี้เป็นถนนออกสู่ทะเลที่สำคัญ … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

กิจกรรมซ้อมรับพระราชธานปริญญาบัตร ปี 2556

ในความรู้สึกของตัวเอง ปีนี้ทางคณะได้บริหารจัดการข้อบกพร่องหลาย ๆ อย่างได้ดีมาก ๆ ค่ะ ขอชื่นชมผู้อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลังทุกท่าน ปีนี้บัณฑิตทำสถิติได้ดีมาก 34 คนต่อนาที ซึ่งเท่าที่ตัวเองเป็นกรรมการซ้อมบัณฑิตไม่เคยเห็นสถิติดีขนาดนี้มาก่อน คงเป็นเพราะผู้นำมีการวางแผนที่ดี นำข้อบกพร่องจากปีก่อน ๆ มาปรับแก้ไขให้งานทุกอย่างมีความราบรื่น ปัญหาทุกอย่างจึงได้รับการแก้ไข แต่ว่าปัญหาก็สามารถเกิดขึ้นได้ทุกปี แต่ก็เป็นสิ่งที่ท้าทายสำหรับคนทำงานที่จะเอาชนะปัญหาทุกสิ่ง หัวข้อนี้อาจจะไม่ได้เป็น KM ทางวิชาการสักเท่าไหร่ แต่เข้ามาโพสต์เพื่ออยากจะชื่นชมคนทำงานทั้งบุคลากร คณาจารย์และนักศึกษาทุกคนค่ะ

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

ผังการออกข้อสอบ

ขอแบ่งปันความรู้ที่ได้จากศาสตราจารย์ ดร.อุทุมพร  จามรมาน เรื่องการวางผังการออกข้อสอบก่อนลงมือออกข้อสอบ เพื่อให้อาจารย์เห็นหน้าตาของข้อสอบของตัวเองว่ามีวัถตุประสงค์ในการวัดด้านใดบ้าง เช่นวัดด้านความจำ ความเข้าใจ การนำไปใช้ หรือการวิเคราะห์ อีกทั้งยังเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบตัวเองว่าข้อสอบแต่ละข้อตรงตามเนื้อหาและวัตถุประสงค์หรือไม่ คะแนนเต็มของแต่ละข้อเหมาะสมหรือไม่และสุดท้ายสามารถทำให้อาจารย์ทราบว่าแบบทดสอบนี้วัดอะไรบ้าง อาจารย์อาจจะลองนำไปใช้ดูนะคะ ผังการออกข้อสอบวิชา ………………………………. เนื้อหา วัตถุประสงค์ รวมข้อ รวมคะแนนเต็ม จำ เข้าใจ ใช้ วิเคราะห์ A    A1                 A2             B       B1                 B2           … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การวางแผนภาษีสำหรับธุรกิจทั่วไป

การวางแผนภาษี (Tax Planning) คือ การกำหนดวิธีปฏิบัติทางธุรกิจให้รองรับหรือสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ทางภาษี เป็นการชี้แนะแนวทางปฏิบัติของข้อกฎหมายเพื่อให้ปฏิบัติได้ถูกต้อง หากธุรกิจใดสามารถวางแผนภาษีได้แล้ว จะช่วยให้ธุรกิจนั้นเสียภาษีได้อย่างถูกต้องและประหยัดต้นทุนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น รายจ่ายบางรายการสามารถหักได้มากกว่า 1 เท่า หรือการยกเว้นรายได้บางรายการ และการเลือกหักค่าเสื่อมราคาที่เหมาะสมกับผลประกอบการของธุรกิจ เป็นต้น การหนีภาษี (Tax Evasion) คือการทำผิดกฎหมาย โดยเป็นการทุจริตเพื่อให้ธุรกิจไม่ต้องเสียภาษี หรือทำให้เสียภาษีน้อยลง เช่น การใช้ใบกำกับภาษีปลอม การสร้างรายจ่ายอันเป็นเท็จ เป็นต้น การหลบหลีกภาษี (Tax Avoidance) คือ การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมาย หรือการตีความ เพื่อทำให้เสียภาษีน้อยลง แต่ไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งเราถือว่าการหลบหลีกภาษีเป็นการวางแผนภาษีอย่างหนึ่ง เช่น การจัดตั้งคณะบุคคลเพื่อแตกหน่วยภาษี (อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันนี้สรรพากรได้ยกเลิกการจัดตั้งคณะบุคคลแล้ว) การใช้หลักแหล่งถิ่นที่อยู่เพื่อวางแผนการนำเงินได้ที่หาได้ในต่างประเทศเข้ามาในประเทศไทย เป็นต้น ดังนั้น ผู้ประกอบการควรจะต้องศึกษาหลักบัญชี และข้อกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของตนเองให้ดีเพื่อใช้ในการวางแผนภาษี เนื่องจาก การวางแผนภาษีมีประโยชน์กับธุรกิจของตนเองหลายอย่าง ได้แก่ 1. ทำให้การเสียภาษีเป็นไปอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยไม่เป็นการหนีภาษี 2. ขจัดปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตเกี่ยวกับภาษี 3. ประหยัดหรือลดค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นจากการเสียภาษีไม่ถูกต้อง … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Tags: | Leave a comment

ทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและการสร้าง ปรับปรุงข้อสอบ

สรุปผลการสัมมนา เรื่อง การทวนสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาและการสร้าง ปรับปรุงข้อสอบ อาจารย์ได้ให้ความรู้ในเรื่องการเขียน มคอ.3 ไว้ดังนี้ 1.วัตถุประสงค์ของรายวิชา ควรเขียนให้สั้น กระชับ ได้ใจความและสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ทั้ง 5 ด้านหรือ เน้นพัฒนา สมอง  จิตใจ  ทักษะ  สังคม  สุขภาพ 2.คำอธิบายรายวิชา ผู้สอนไม่จำเป็นต้องเรียงลำดับการสอนตาม คำอธิบายรายวิชา  ให้พิจารณาตามความเหมาะสม เช่น  เรียงจากง่ายไปยาก  หรือ เรียงจากรูปธรรมไปนามธรรม  แต่ประเด็นที่สำคัญ คือ ต้อง ครบ 3. การพัฒนาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา ปัญหาที่พบ คือ มาตรฐานการเรียนรู้และเนื้อหาหรือทักษะที่ทางมหาวิทยาลัยกำหนดให้นั้นกว้างเกินไป เช่น ข้อ 1.  ด้านคุณธรรม จริยธรรม 1.1  มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่   มีความมุ่งมั่นในการทำงานให้สำเร็จ ผลคือ ทำให้ไม่สามารถทำได้ทุกข้อ และบางคำอาจวัดไม่ได้ เช่น ความมุ่งมั่น แนวทางแก้ไข เขียนวัตถุประสงค์เฉพาะที่เราจะทำ เป็นข้อย่อยลงมา เช่น ข้อ 1.  … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment

การสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2556 ได้มีโอกาสเข้าอบรม เรื่องการสืบค้นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ จัดโดยสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ในการอบรมครั้งนี้สืบเนื่องมาจาก มหาวิทยาลัยอุบลได้เป็นสมาชิกฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท EBSCO ซึ่งเป็นผู้ให้บริการ e-book ชั้นนำ ในฐานข้อมูลของบริษัทมี e-book จำนวนถึง 120,000 เล่มให้ได้เลือกอ่าน ซึ่งประกอบไปด้วยหลากหลายสาขาวิชา รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับสาขาการบริหารธุรกิจด้วย เนื้อหาของการฝึกอบรมเน้นในเรื่องการเข้าใช้งาน e-book ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. เข้าไปที่หน้า web ของสำนักวิทยาบริการ ใส่ชื่อหนังสือลงในกล่อง search แล้วกด search ดูที่ Refind your results  เลือก 1 ประเภท  จากนั้น ดูที่ Publication Date  เพื่อเลือกช่วงปีที่ตีพิมพ์ ดูที่ Source type เลือก Showmore   4. เลือก e-book – … Continue reading »

Categories: ทั่วไป | Leave a comment