browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

กลยุทธ์การบริหารธุรกิจแบบ 4Ps สไตล์ ต๊อบ เถ้าแก่น้อย

Posted by on 10 กุมภาพันธ์, 2014

จากการเข้าร่วมสัมมนาที่จัดโดยสาขาการตลาด มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เรื่อง “ตี แตก ตลาด สไตล์ ต๊อบ เถ้าแก่น้อย” ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ที่ ห้อง 5201 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ที่ได้เชิญวัยรุ่นพันล้าน คุณต๊อบ อิทธิพัทธ์ กุลพงษ์วณิชย์ ผู้เริ่มสร้างธุรกิจสาหร่าย “เถ้าแก่น้อย” เมื่อเขาอายุเพียง 18 ปี “เถ้าแก่น้อย” จากธุรกิจเล็ก ๆ จนมียอดขายกว่า 2,000 ล้านบาทต่อปีในปัจจุบันนี้ โดยคุณต๊อบได้เปิดเผยแนวคิดพร้อมเคล็ดลับความสำเร็จไว้หลายประการ ทั้งในเรื่องของแนวคิดที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ การจะทำอะไรก็แล้วแต่ล้วนแล้วแต่มีปัญหา มีอุปสรรคแทบทั้งสิ้น เพียงแค่เราเปลี่ยนแนวคิดก็จะทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยน โดยคุณต๊อบได้กล่าวไว้ว่า “ชีวิตของผมเปรียบเสมือนกับสาหร่าย ทุกครั้งที่สาหร่ายเจอกับความร้อนมันก็ยิ่งมีมูลค่าที่สูงขึ้น” ชีวิตของเขาก็เช่นกัน ยิ่งเจอปัญหา ยิ่งเจออุปสรรค ก็ยิ่งทำให้เขาเติบโต เมื่อปัญหาเกิดขึ้นเพียงแค่เราลองเปลี่ยนแนวคิด เปลี่ยนมุมมองก็อาจจะพบทางออกที่ดีได้ อีกหนึ่งเคล็ดลับดี ๆ จากเจ้าของอาณาจักรพันล้านนั้นก็คือ  กลยุทธ์ในการบริหารธุรกิจแบบ 4Ps ซึ่งเป็นหนึ่งในกลยุทธ์สำคัญที่นำพาธุรกิจของเขาไปสู่ความสำเร็จกลายเป็นวัยรุ่นพันล้านในทุกวันนี้

(ที่มา : http://guideubon.com/news/view.php?t=149&s_id=291&d_id=291)

กลยุทธ์การบริหารธุรกิจแบบ 4Ps สไตล์ ต๊อบ ประกอบด้วย

 

1. PRODUCT สินค้า จะต้องมีสินค้าที่เป็นที่ต้องการของตลาด สินค้าสามารถขายตัวมันเองได้อย่างเช่น สาหร่ายเถ้าแก่น้อย

2. PEOPLE บุคลากร จะต้องมีบุคลลากรที่เก่งและมีความซื่อสัตย์ พร้อมที่จะรับฟัง เชื่อในแนวคิด เชื่อในวิสัยทัศน์ของผู้บริหาร อย่างเช่น ลุงเทือง ยิ่งธุรกิจเรามีลุงเทืองมากเท่าไร่ ธุรกิจเราก็จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้นเท่านั้น

3. PARTNERSHIP คู่ค่า จะต้องมีคู่ค่าที่ดีที่สามารถกระจายสินค้าเราได้อย่างกว้างขวาง ยิ่งคู่ค่าของเรามียอดขายสูงเพียงใด เราก็ยิ่งมีโอกาสประสบความสำเร็จมากขั้นเท่านั้น อย่างเช่น 7-eleven ที่ช่วยกระจายสินค้าได้ทั่วประเทศ มียอดขายต่อปีสูงมาก

4. PASSION ความหลงไหลหรือแรงปรารถนาที่อยากจะสำเร็จ ซึ่งจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เราอยากที่ จะผลักดันให้ธุรกิจของเราเติบโตไปเรื่อย ๆ

ถ้าใครกำลังทำธุรกิจอยู่ ลองนำเอาหลักการบริหารธุรกิจแบบ 4Ps ไปใช้ในการดำเนินธุรกิจก็จะส่งผลให้ธุรกิจของเราเติบโต ประสบความสำเร็จได้ ไม่แน่ว่าเราอาจจะกลายเป็น วัยรุ่นพันล้านคนต่อไปก็ได้

 

จักริน วชิรเมธิน

ใส่ความเห็น