browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

มาเขียนตำรากันเถอะ

Posted by on 28 กันยายน, 2014

เคยเป็นคนหนึ่งที่เมื่อเอ่ยถึงตำราต้องถึงกับถอนใจ ไม่รู้จะเริ่มอย่างไรดี แต่วันที่ 26 ก.ย. ที่ผ่านมา ศ.กิตติคุณปรีชา ช้างขวัญยืน ได้ให้แนวคิดที่เป็นประโยชน์มากมาย หลายประโยคโดนใจและแทงใจจริงๆ จึงอยากจะชวนให้คนที่ยังไม่เริ่มต้นเขียนตำรา มาเริ่มเขียนไปพร้อมๆกันนะคะ

– เลือกวิชาที่คิดว่าตัวเองถนัดที่สุด มีความรู้ที่รู้ชัด รู้จริง

– เริ่มจากหัวข้อหลักๆก่อน สามารถศึกษาจากหนังสือที่เกี่ยวข้อง แล้วจึงค่อยๆเจาะแต่ละประเด็นย่อย ซึ่งการที่จะเขียนให้ลึกและอธิบายได้ชัดเจนนั้น ต้องศึกษาจากการวิจัยหรือวารสารวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศเพิ่มเติม เพื่อให้มีความทันสมัย เป็นความรู้ใหม่ๆอยู่เสมอ

– เขียนเรื่องที่รู้ดีที่สุด ถนัดที่สุดก่อน เพื่อให้เป็นกำลังใจในการเขียนงานต่อไป

– การสอนสามารถช่วยในการปรับปรุงการเขียน เมื่อสอนแล้วนักศึกษายังไม่เข้าใจ หรืออธิบายยังไม่ชัด ก็จะได้นำประเด็นนั้นๆไปปรับแก้ได้

– creative imagination ที่เกิดขึ้นโดนฉับพลัน นึกขึ้นได้จากการสั่งสมประสบการณ์ ต้องรีบจดบันทึกไว้กันลืม

– เรียบเรียงอย่างเป็นระบบ จัดลำดับเนื้อหาอย่างเป็นเหตุเป็นผล

– ใช้ภาษาเขียนอย่างถูกต้องตามหลักภาษาวิชาการ

– สุดท้ายอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใคร เพื่อมาบั่นทอนตัวเราเอง แต่ละคนมีความสามารถแตกต่างกัน เพียงแต่เราทำวันนี้ให้ดีที่สุด เพื่อความสำเร็จของเราเอง

ทั้งหมดนี้เป็นเพียงเทคนิคเบื้อง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาผลงาน รออาจารย์ท่านอื่นๆมาร่วมแลกเปลี่ยนนะคะ

ใส่ความเห็น