browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

การขายสินค้าออนไลน์

Posted by on 29 กันยายน, 2021

การขายสินค้าออนไลน์

ผศ.พิมลสินี อุดมพันธ์                                                                         27 สิงหาคม 2564

          การขายสินค้าออนไลน์ มีประเด็นสำคัญสามประเด็นคือ รูปแบบการขายออนไลน์ ช่องทางการขายออนไลน์ และเครื่องมือช่วยการขายออนไลน์

          รูปแบบการขายออนไลน์ เป็นทางรอดไม่ใช่ทางเลือก ยิ่งผู้ค้ามีช่องทางการขายออนไลน์หลายช่องทาง ยอดขายยิ่งเพิ่ม ประเภทสินค้าที่นิยมขายออนไลน์เพิ่มจำนวนประเภทมากขึ้น ทำให้คนนิยมซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นทุกวัน  โดยในประเทศไทยหากจัดอันดับแล้ว กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมียอดการซื้อขายมากเป็นอันดับหนึ่ง ตามด้วยภาคใต้ ภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่วนกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมซื้อสินค้าออนไลน์ อันดับหนึ่งได้แก่ นักศึกษา จำนวน 92.58 เปอร์เซ็นต์ ข้าราชการ 84.57 เปอร์เซ็นต์ พนักงานบริษัท 84.36 เปอร์เซ็นต์

ช่องทางการขายออนไลน์ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) Market Place  ได้แก่ Shopee Lazada Alibaba และ Amazon (2) Social Media ได้แก่ Facebook Line Instagrme Tiktok และ WhatsApp เป็นต้น  (3) เพจของบริษัทที่ทำการผลิตและทำการขายออนไลน์เอง เช่น เพจของ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล บริษัท Do Home เป็นต้น

          เครื่องมือที่นำมาใช้ในการขายสินค้าออนไลน์ ได้แก่ VIVA Line Camera Canva และ Muitu เป็นต้น

การนำเข้าสินค้าจากประเทศจีน

ดร.คมทัศน์ ทัศวา                                                                            27 สิงหาคม 2564

          การนำเข้าสินค้าจากจีนมาขายในไทย หรือนำมาขายออนไลน์เป็นที่นิยมกันมาก เนื่องจากสินค้าจีนราคาถูกทำให้ผู้ค้าได้รับกำไรมาก

แนวทางปฏิบัติในการสั่งสินค้าจากจีน มีขั้นตอนดังนี้ (1) จะเริ่มต้นจากการค้นหาสินค้าที่ต้องการในเว็บไซต์ของจีน เช่น  เว็บไซต์ Taobao ซึ่งมีการเปลี่ยนเป็นภาษาไทยได้  (2) เปรียบเทียบราคากับ Market Place ที่เราจะนำสินค้าไปขาย เช่น Shoppee เมื่อเราเปรียบเทียบราคากับใน Shoppee สินค้าในจีนที่เราจะซื้อ ต้องเลือกสินค้าที่มีราคาถูกกว่าใน Shoppee เมื่อเรานำเข้าสินค้ามาโพสต์ขายแล้ว จึงจะได้กำไร  (3) เปิดโกดังสินค้าที่จีนและที่ในประเทศไทยด้วย  โดยพิมพ์คำว่า Mymycargo และสมัครสมาชิก โดยกรอกข้อมูลให้เรียบร้อย จะได้การรับรองการเปิดโกดังที่ไทยและที่จีน (4) กลับไปที่หน้า Taobao โดยให้สมัครเป็นสมาชิกเพื่อประโยชน์ในการลงทะเบียนฟรี หลังจากนั้นให้ไปที่ Taobo เพื่อจัดการบัญชี (5) คลิกซื้อสินค้าที่ต้องการ (6) ไปที่โกดังไทย เพื่อตรวจสอบว่าสินค้ามาหรือยัง (7) รอรับสินค้าที่บ้าน

ใส่ความเห็น