browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

Tiktok กับการทำธุรกิจออนไลน์

Posted by on 29 มีนาคม, 2022

Tiktok คือสื่อโซเชียลที่ทำเป็นวีดีโอสั้นๆ  โดยผู้ทำ Tiktok อาจจะทำขึ้นมาเพื่อความสนุกสนานส่วนตัว สร้างความสุขให้ทุกๆวัน หรืออาจจะทำเพื่อการพาณิชย์ โดยการสร้างสรรค์เนื้อหา (Content) ให้คนสนใจ เพื่อเชื่อมโยงเข้ากับธุรกิจได้

จุดเด่นของ Tiktok คือเป็นแอปพลิเคชั่นที่ฉลาด สามารถเพิ่มเข้าไปได้เรื่อยๆ แก้ไขได้ ใส่เพลงได้ และสามารถทำให้ผู้ดูมีส่วนร่วมด้วยได้ ดังนั้น จุดเด่นที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของ Tiktok คือเป็นรูปแบบโซเชียล (Platform) ที่มีผู้เล่นและผู้ดูจำนวนมากมาย มีความโดดเด่นในการสร้างไวรัลและยอดวิว

ลักษณะการทำ Tiktok จะสามารถทำได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น การทำให้เต้นตาม การทำให้อัดคลิปตาม การทำให้เล่นเกมตาม หรือการทำให้ผู้ดูแสดงความเห็นร่วมได้ เป็นต้น

รูปแบบโฆษณาใน Tiktok  จะมีโฆษณาแทรกอยู่ระหว่าง Tiktok โดยจะมีลิงค์ให้คลิกเข้าไปซื้อสินค้าต่อได้ หรือคลิกลิงค์ไปยังโพรไฟล์ของผู้ขายสินค้าหรือไปดูสินค้าอื่นของผู้ขายสินค้าได้

Tiktok เป็นรูปแบบการทำธุรกิจที่เหมาะกับ SME เนื่องจากติดตั้งง่าย งบประมาณยืดหยุ่นได้หากจะโฆษณาใน Tiktok  สามารถตามหาลูกค้าที่ต้องการได้ สามารถวัดผลได้ง่าย และตอบสนองทุกความต้องการทางธุรกิจ

ใส่ความเห็น