browser icon
You are using an insecure version of your web browser. Please update your browser!
Using an outdated browser makes your computer unsafe. For a safer, faster, more enjoyable user experience, please update your browser today or try a newer browser.

ได้อะไรมากกว่าที่คิด กลยุทธ์เด็ดของ งานรับมอบธงอาเซียนวิจัย ม.สารคาม

Posted by on 16 กุมภาพันธ์, 2013

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 เวลา 09.00-12.00 ณ คณะวิทยาการจัดการ ม.สารคาม

Event นี้ครั้งแรกเมื่อได้รับหนังสือเชิญมีความรู้สึกว่า เป็นการประชุมผู้บริหารเพื่อคิดหัวข้อวิจัยนำไปสู่ AEC หรือไม่

จึงเป็นประเด็นของการตัดสินใจเข้าไปเป็นตัวแทนรับมอบธง กับทีมงาน ดร.เพ็ญภัคร อ.ชวพจน์ และ อ.วรรณนภา

แต่เมื่อไปร่วมงานจนจบ จึงทำให้เข้าใจว่า ทีมงาน รศ.ดร.ประพฤกษ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.สารคาม

มีกลยุทธ์การตลาดที่ดี ในการเปิดตัวตัวคณะ เปิดตัว ม.วิทยาลัย ถึงแม้สิ่งเดิมที่เคยคาดหวังจะไม่ใช่ แต่ก็ทำให้ คิดและเปรียบเทียบไม่ได้ว่า ม.สารคาม ก้าวไปไกลกว่าที่เป็นจริงๆ

ซึ่งพอจะสรุปในมุมมองตนเองได้ดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 การสร้างพันธมิตร กับสื่อยักษ์ใหญ่ อย่างช่อง 3 ในรายการของคุณบัญชา่ ช่วงอาเซียน

โดยทำการถ่ายทอดสด พิธีรับมอบธงไปทั่วประเทศ อะไรที่สาคามได้ นั่นคือ การทำให้ Awareness กับคนทั่วไป

และตอกย้ำกับนิสิตนักศึกษามากขึ้น

กลยุทธ์ที่ 2 การดึง Theme AEC มาทำให้กิจกรรมยิ่งใหญ่ มากขึ้น โดยนำวิจัยมาเป็นตัวชูประเด็น และเป็นการประกาศกลาย ๆ ว่า ม.สารคาม พร้อมแล้วที่จะเป็นทีมร่วมกับ ม.ในเขตอีสาน

บ่งบอกให้เห็นว่าเป็นผู้นำกว่า มอ.อื่น  รวมทั้ง มอ.อุบลฯ

กลยุทธ์ที่ 3 การมีส่วนรวมของนักศึกษา โดยใช้กิจกรรมการแสดงเข้าร่วม เป็นครั้งแรกที่รู้สึกประทับใจในการนำเสนอการแสดงบนเวทีที่เอาเพลงอีสาน ประยุกต์เข้าดนตรีวงใหญ่ ออเครสต้าของมอ. ได้อย่างเพราะพริ้งและกลมกลืน น่าประทับใจ เรียกเสียงปรบมือจากผู้คนอย่างล้นหลาม การแสดงฝึกซ้อมมาดี มีความเป็นมือ อาชีพ คิดว่า มอ.อุบลฯ น่าจะยังห่างไกลจากจุดนี้เยอะ

กลยุทธ์ที่ 4 การสร้างความเป็นนักธุรกิจให้กับนักศึกษา ด้วยการดึงคนดังอย่างเจ้่าของวุฒิศักดิ์มาเสวนาร่วม รวมทั้วบริษัท Price water house และ ธุรกิจธนาคาร ที่กำลังขยายไปยัง AEC ทำให้นศ.เข้าใจและเห็นความสำคัญของอาชีพที่จะรองรับ และนศ.จะเตรียมตัวอย่างไรเมื่อเปิด AEC ในปี 2015  นี่คือกลยุทธ์อีกอันที่หัวเรือใหญ่และทีมงานเข้มแข็ง ของสาคาม ได้แสดงผลงานความเป็นมืออาชีพ คิดก่อนใคร ทำก่อนใคร ก้าวไกลกว่า มอ.รอบ ๆ อีสานแบบทิ้งห่่าง

หลังจากกลับมาโดยส่วนตัวมองว่าคณะและผู้บริหารต้องทำอะไร ที่เป็นเชิงรุกกว่านี้มากขึ้น ถึงจะก้าวทันคนอื่น

 

อ.พิมลพรรณ

 

 

ใส่ความเห็น